Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

IQ5

door gemelde Jood Danifils te vooren aan zijn affirmants en req*. vader Anthon Lijnker was geleverd, dog dat als gemelde Anthon Lijnker toen ter tijd in Engeland zijnde, nae zijn retour zeyde, dat die thee zoo goed niet was, dat hij denzelven dan weederom wilde neemen, verklarende wijders hij derde getuyge, dat hij uyt Engeland zijnde geretourneerd en vernomen hebbende de negotie door hem aff. en req'. met gemelde Salomon de Jong gedaan (vermits hij zag dat gemelde Salomon de Jong den afft. en req1. op een verregaande wijze had bedrogen), zig aanstonds nae Amsterdam bij gemelde Salomon de Jong heeft vervoegd en versogt de voorschreve kisten thee als geensints voldoende aan het accord wederom te willen nemen en hem beteren thee besorgen, als wanneer gemelde Salomon de Jong heeft aangenomen een kist van denzelven thee te verruilen en gesegd, dat hetgeen de aff. en reqt'. bij de andere helft te kort quam hij denzelven wel bij een andere gelegenheid als makelaar rijkelijk zoude tragten te vergoeden.

Laastelijk verklaren zij 2e en 3e getuige, affirmeert hij aff. en req'. dat gemelde kistjes thee ter plaatse waar deselve in 't huys van hem aff. en req', gebragt zijn nog staan, zonder dat hij aff. en req' den thee in dezelve kistjes heeft verandert off daeromtrent iets ter quade trouw heeft gedaan. Gevende zij getuygen, enz.

Nots. N. Overklift, nr. 3197.

7. 1774. Augustus. 16.

Wissel op Anthon Lijnker van Christian Nonne, Erfurth ƒ322'/.,. Nots. M. Sijthoff. nr. 4279.

8. 1774. October 25, Nov. 14.

Wissel op Johan en Anthon Lijnker van Christian Nonne, Leipzig. ƒ240. Jean Lijnker antwoordt dat zijn vader naar Engeland is. Nots. S. Favon, nr. 2936.

9. 1776. Sept. 2.

Anton Lijnker geboore in Saxen, (Luthersch) doet den eed als burger. Burgerb. nr. 467.

10. 1776. November 13.

Huurcedul waarbij Anton Lijnker huurt een huis, erf en tuin aan de Z. Z. van de Zuster of Bagijnestraat, voor 3 jaar, ƒ325 'sjaars onder voorwaarde alles weer weg te nemen wat hij voor zijn fabriek daar zal laten maken.

Nots. J. Zoutmaat, nr. 4591.

11. 1777. October 21.

Obligatie van Anthonie en Jean Lijncker in comp. fabrikant van Saksisch porcelein, aan Joh. van Twist, voor geleend geld (f 1200), daarvoor verpandende 2 kisten Haagsch porcelein, inhoudend een compleet tafelservies.

Nots. P. Sauveplanne, nr. 3329.

Sluiten