Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

131

74. 1788. April 25.

Wissel op Johan Frantz van Lijncker van Daniël Ebell, Amsterdam, ƒ 460.12.

Nots. H. Jenny, nr. 4690.

75. 1788. Mei 2.

Wissel op Johann Frantz v. Lijncker van Daniël Ebell, Amsterdam/440.1. Nots. J. Nieuwenhuysen, nr. 4431.

76. 1788. Juni 3.

Aanstelling door het Gerecht van A. v. Hoogenhuysen en C. J. v. Brakel op hun verzoek tot curateurs in den boedel van J. F. v. Lijncker, daar zijne vrouw naar Amsterdam is vertrokken.

Appointement v. Schepenen, nr. 346.

77. 1788 Juni 18.

Wissel op J. F. Lijncker van D. A. Schnapper. Frankfort ƒ612.Nots. A. v. Ogten, nr. 4943.

78. 1788 Juli 10.

Machtiging van het Gerecht aan de curateurs A. v. Hoogenhuysen en C. J. v. Brakel om geld op te nemen ten einde de porceleinen in te lossen die verschillende geldschieters in pand hebben.

Appointement v. Schepenen, nr. 346.

79. 1788 Aug. 18.

Wissel op J. F. Lijncker van D. A. Schnapper Frankfort a/M. ƒ 800.12. (Geantwoord werd dat de boedel insolvent was) proc. A. v. Hoogenhuysen. Nots. A. v. Ogten, nr. 4943.

80. 1788 Sept. 17.

Aan de Ed, Gr. M. Heeren Staten van Holland en West-vriesland. Geeft met allen eerbied te kennen Johann Frants van Lijncker, borger te 's Hage en fabriqueur van het Haagsche Porceleinfabrijk dat het kennelijk is dat hij in de maand April jl. de Ed. Agtb. Heeren van de Regeeringe te 's Hage versocht hebbende gehad ten einde van aan de Regeeringe van Darmstad te willen schrijven, dat alhier in Holland de uitlanders capitaelen hebbende, sij deselve bij renboursement kunnen ontvangen zonder deswegens eenig percento aan het land te moeten betalen; van 's Hage na Darmstad vertrokken is om een aldaar uitstaande capitaal te ontvangen, hebbende bij zijn vertrek het opzicht over het fabricq aan zijne huisvrouw aanbevolen, wanneer ge-. beurd is, dat tijdens zijns suppl. afweesentheit eenige lopende wissels aan deszelfs huisvrouw ter betaelinge zijn worden gepresenteert, doch welke zij in dat oogenblik doordien der cassa, wegens de niet op zijn tijd ingekomen gelderen, onvoorsien was, niet heeft kunnen voldoen; dat

Sluiten