Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

135

89. 1789 Mei 24.

Procuratie van J. F. v. Lyncker op Nots. H. Bervoets tot het passeeren eener schuldbekentenis voor Schepenen alhier van ƒ3000 ten behoeve van den heer P. A. de Rochefort, ter zake van geleende penningen betaald aan de curateuren van hun boedel, verbindende daartoe hun huis en erf op de Bierkade en alle geschilderde en witte porceleinen, vormen, instrumenten enz.

Nots. G. Mijné, nr. 4329.

90. 1789 Juni 10.

Obligatie van J. F. Lyncker aan J. Boas (groot/1000) waartoe hij ver- . bindt 5 kisten porcelein berustende onder de heeren Arland, Bartendorff en Co. te Constantinopel.

Nots. H. Bervoets, nr. 4246.

91. 1789 Juni 10.

Acte van conventie tusschen J. F. Lyncker en J. Boas, waarbij J. F. Lyncker nog ontvangt ƒ315 en daarvoor en tot vereffening van andere schulden aan Boas transporteert 12 kisten porcelein die in 1784 aan v. d. Schroeff en Comp. te Constantinopel waren afgezonden.

Nots. H. Bervoets, nr. 4246.

92. 1789 Sept. 19.

Wissel op Johann. Frantz v. Lyncker van Johann Nicolas Leytzgen ƒ256.6. Lijncker zal over 3 weken betalen, „mits de heer Leytzgen hem zijne papieren terug geeft".

Nots. P. F. Dubois, nr. 4732.

93. Comparitie v. h. Gerecht van C. J. v. Brakel voor Willem Steil, bij endossement eigenaar van een wisselbrief op Johan Frantz von Lyncker.

Recht.-Arch. nr. 233.

94. 1789 November 11.

Eisch van een boete van ƒ1000 door de Bailliu van den Haag van J F. v. Lyncker ter zake van het houden eener verboden loterij. Recht.-Arch. nr. 233.

95. 1789 Dec. 7.

Procuratie ad lites van J. F. v. Lyncker op C. J. v. Brakel, contra W. G. F. Graaf v. Bentinck, bailliu van den Haag. Nots. N. Bervoets, nr. 4967.

96. 1790 Jan. 7.

Acte van consent van Jean Francois de Lynker betreffende de overdracht van een lijfrente van zijne vrouw aan Sr. Gangoux Andryane. Nots. H. Burnier, nr. 4422.

97. 1790 Jan. 11.

Wissel op J. F. Lyncker van P. Clarenbach, den Haag ƒ107. Nots. A. v. Wijck, nr. 3831.

Sluiten