Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

Aanteekening.

Bij artikel 2 der ordonnantie in Staatsblad 1894 No. 273 fs bepaald als volgt:

Waar de Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, in voldoening aan de voorschriften dezer ordonnantie, beschikken moet over de diensten van niet tot zijn Departement behoorende landsdienaren, handelt hij niet dan na verkregen instemming van den betrokken Departementschef.

In verband met artikel 1, sub III van Staatsblad 1910 No. 649 en met artikel 1 van Staatsblad 1910 No. 650 zal dit voorschrift in dien zin zijn op te vatten dat de Hoofdinspecteur, indien hij beschikken moet over de diensten van niet onder zijne bevelen dienende landsdienaren, niet handelt dan na verkregen instemming van den Departementschef tot wiens Departement de landsdienaar behoort.

3

Sluiten