Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

III. INSTRUCTIE voor den Inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst voor de Buitenbezittingen.

ARTIKEL 1.

1) De Inspecteur voor de Buitenbezittingen is aan het Hoofd bureau verbonden ten behoeve van den burgerlijken geneeskundigen dienst in de bezittingen buiten Java en Madoera _ Bali en Lombok uitgezonderd — en fungeert tevens als Inspecteur voor het ressort Benkoelen, de Lampongsche districten, l) Banka en Onderhoorigheden en Billiton.

2) Hij heeft Batavia tot standplaats.

ARTIKEL 2.

1) De Instructie voor de Inspecteurs op Java, Madoera, Bali en Lombok geldt ook voor den Inspecteur voor de Buitenbezittingen in zijne hoedanigheid van Inspecteur voor het ressort Benkoelen, de Lampongsche districten, Banka en Onderhoorigheden en Billiton, terwijl artikel 5 dier instructie ook overigens op hem van toepassing is.

2) Zijne werkzaamheden in het belang van den burgerlijken geneeskundigen dienst in de overige gewesten buiten Java en Madoera — Bali en Lombok uitgezonderd — worden door den Hoofdinspecteur geregeld, met dien verstande, dat zij zullen strekken tot aanvulling van den arbeid der Gewestelijk Eerstaanwezende Officieren van Gezondheid ten behoeve van den burgerlijken geneeskundigen dienst in dat deel van Nederlandsch-Indië en dat de' Inspecteur steeds zal handelen in overleg met bedoelde Officieren van Gezondheid, die niet aan hem ondergeschikt zijn.

IV. INSTRUCTIE nopens de uitoefening van het geneeskundig Staatstoezicht door de Gewestelijk Eerstaanwezende Officieren van Gezondheid in de Buitenbezittingen, uitgezonderd Bali en Lombok, Benkoelen, de Lampongsche districten, Banka en Onderhoorigheden en Billiton.

EENIG ARTIKEL. Voor de Gewestelijk Eerstaanwezende Officieren van Gezondheid, die in de gewesten buiten Java en Madoera _ Bali i) Bijbl. No. 8154.

Sluiten