Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

ARTIKEL 4.

Behalve aan den algemeenen en gewestelijken dienstchef, zijn zij rechtstreeks ondergeschikt, bij eene plaatsing als in artikel 3 vermeld:

sub a, aan den stadsgeneescheer of den civielen geneesheer, aan de ziekeninrichting verbonden;

sub b, aan den geneesheer-directeur van het krankzinnigengesticht;

sub c. aan den met den civielen geneeskundigen dienst belasten geneesheer;

sub d, aan het Europeesch hoofd van plaatselijk bestuur; sub e, aan den directeur der dokter-djawaschool.

ARTIKEL 5.

De dokters-djawa zijn in algemeenen zin bestemd ter voorziening in de behoefte van den civielen geneeskundigen dienst en om het opzicht over de vaccine te voeren, waar hun dat wordt opgedragen.

Bij vacatures in ressorten van Europeesche geneeskundigen, belast met den civielen geneeskundigen dienst en het opzicht over de vaccine, of bij tijdelijke verhindering van die Europeesche geneeskundigen, kunnen de dokters-djawa door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, tijdelijk met de waarneming van die functi├źn belast worden, onder genot der voor zoodanige waarneming toegestane maandelijksche toelage.

ARTIKEL 6.

Zij zijn belast met de behandeling van de verpleegden in burgerlijke inlandsche ziekeninrichtingen en van de behoeftige inlandsche bevolking, voor wie zij eene polikliniek houden op hunne standplaatsen, en ook op de plaatsen, waar zij op hunne dienstreizen verblijven. Verder verleenen zij geneeskundige hulp bij epidemie├źn onder de inlandsche bevolking en tot tegengang van de nadeelige gevolgen der prostitutie, van algemeene volksziekten en ter voorkoming van blindheid onder die bevolking.

Sluiten