Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk II.

Burgerlijke ziekeninrichtingen.

A. Centrale Burgerlijke Ziekeninrichtingen.

b. Formatie van het personeel.

1. BATAVIA.

Gouv. Besl. van 24 September 1907 No. 28 (Staatsblad No. 419). juncto Gouv. Besl. 24 September 1913 No. 27 (Stbld. No. 582).

Met intrekking van § A van het besluit van 13 Januari 1879 No. 4 (Staatsblad No. 18), bij het Stadsverband te Batavia in dienst te stellen:

a. een opziener-administrateur, op eene bezoldiging van / 120.— (een honderd en twintig gulden) 's maands, met vrije woning *) in het gesticht;

b. een schrijver op eene bezoldiging van ƒ 30.— (dertig gulden) 's maands;

Gouv. Besl. van 25 September 1909 No. 16.

Bij wijze van tijdelijken maatregel: I. het personeel bij het Stadsverband te Batavia, vastgesteld bij het besluit van 24 September 1907 No. 28 (Staatsblad No. 419), uit te breiden met één Inlandschen portier en één Inlandschen sectiebediende, ieder op eene bezoldiging van ƒ 12.— (twaalf gulden) 's maands met 6 (zes) tweejaarlijksche verhoogingen elk van ƒ 1.— (één gulden) 's maands;

*) Bij gemis aan vrije woning, treedt hij in het genot van een huishuurindemniteit van ƒ 30.— 's maands (Gouv. Besl. van 4 December 1909 No. 15).

Sluiten