Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

Krachtens Koninklijke machtiging, met intrekking van het besluit van 22 December 1876 No. 16 (Staatsblad No. 337), zooals het is gewijzigd bij dat van 31 December 1885 No. 1/C (Staatsblad No. 233), ten behoeve van het Stadsverband en het hulpstadsverband te Semarang toe te staan:

A. voor beide inrichtingen te zamen:

1 (één) Europeeschen opziener op eene bezoldiging van ƒ 150. — (één honderd vijftig gulden) 's maands, met vrije woning in het hulpstadsverband;

1 (één) Inlandschen schrijver op eene bezoldiging van ƒ 30 (dertig gulden) s, maands; ')

/ 120.— (één honderdtwintig gulden) 's jaars voor schrijfbehoeften ;

B. voor het Stadsverband:

1 (één) Europeeschen portier, op eene bezoldiging van ƒ 50.- (vijftig gulden) 's maands, met vrije woning in het Stadsverband;

1 (één) of meer verbandmeesters op eene gezamenlijke bezoldiging, de som van / 50 (vijftig gulden) 's maands niet te boven gaande. 2)

1 (één) mandoer, op eene bezoldiging van ƒ 20.— (twintig gulden) 's maands;

/ 2592.— (twee duizend vijf honderd twee en negentig gulden) 'sjaars voor verplegend personeel;

/ 240.— (twee honderd veertig gulden) 's jaars voor bedienden;

/ 180.— (één honderd tachtig gulden) 's jaars voor de aansluiting bij het plaatselijk telefoonnet; s)

C. voor het hulpstadsverband:

1 (één) Inlandschen portier, op eene bezoldiging van ƒ 20.— (twintig gulden) 's maands, met vrije woning in het hulpstadsverband;

1 (één) mandoer, op eene bezoldiging van ƒ 15.— (vijftien gulden) 's maands,-

ƒ 2952.— (twee duizend negen honderd tweeden vijftig gulden) 's jaars voor verplegend personeel;

ƒ 240.— (twee honderd veertig gulden) 's jaars voor bedienden;

ƒ 180.— (één honderd tachtig gulden) 's jaars voor de aansluiting bij het plaatselijk telefoonnet. 8)

J) Gouv. Besl. 16 Februari 1915 No. 44 (Staatsblad No. 197). ») Gouv. Besl. 23 Mei 1912 No. 41 (Staatsblad No. 336). 3) Gouv. Besl. 19 Januari 1909 No. 14.

Sluiten