Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

131

Ten aanzien van de verlengingen zijn van toepassing de artikelen 21 en 29 van het reglement, bij artikel I dezer ordonnantie vastgesteld.

II. Worden ingetrokken:

a. 4e van de resolutie van 23 November 1833 No. 4 (Staatsblad No. 72);

b. artikel 2 van het besluit van 5 April 1846 No. 34 opgenomen in Staatsblad 1847 No. 34;

c. artikel 11 der bepalingen omtrent de invoering van- en den overgang tot de nieuwe wetgeving (Staatsblad 1848 No. 10);

d. artikel 59 van het reglement van orde en tucht onder de gevangenen in Nederlandsch-Indiƫ en tot voorloopige regeling van hunnen arbeid (Staatsblad 1871 No. 78).

III. In de artikelen:

230 van het reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera (Staatsblad 1848 No. 16);

160 van het reglement op het rechtswezen in de residentie Banka (Staatsblad 1874 No. 33);

183 van dat in het gouvernement Sumatra's Westkust (Staatsblad 1874 No. 946);

150 van dat in de residentie Palembang (Staatsblad 1878 No. 14);

149 van dat in de residentie Lampongsche districten ([Staatsblad 1879 No. 65);

148 van dat in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (Staatsblad 1880 No. 55);

153 van dat in het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden (Staatsblad 1881 No. 82);

189 van dat in het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden (Staatsblad 1882 No. 22);

148 van dat in de residentie Timor (Staatsblad 1882 No. 26);

162 van dat in de residentie Menado (Staatsblad 1882 No. 27);

153 van dat in de residentie Amboina (Staatsblad 1882 No. 29);

146 van dat in de residentie Ternate (Staatsblad 1882 No. 32);

147 van dat in de residentie Riouw (Staatsblad 1882 No. 84);

148 van dat in de residentie Bali en Lombok (Staatsblad 1882 No. 142);

Sluiten