Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150

VRAGEN ANTWOORDEN

Welke zijn de naaste redenen, die tot de opneming in een gesticht geleid hebben?

Is de lijder (lijderes) rustig of onrustig en gevaarlijk voor zich zelf of voor anderen?

Verwacht men herstel door geneeskundige behandeling?

Wordt hij (zij) door zijne (hare) familie geheel onverzorgd gelaten?

Bestaat er neiging tot zelfmoord?

Lijdt hij (zij) aan vallende ziekte of latah?

Welke zijn de vermoedelijke oorzaken der krankzinnigheid?

Is hij (zij) reeds meer krankzinnig geweest?

Zoo ja, hoeveel maal?

Was, of is ook een der bloedverwanten krankzinnig of lijdende aan eene zenuwziekte, b.v. epilepsie, verlamming, latah?

Zoo ja, wie?

Was hij (zij) vóór het uitbreken der krankzinnigheid doorgaans gezond, of zijn er belangrijke ziekten aan voorafgegaan, b.v. koortsen, syphilis, buikziekten, verwondingen van het hoofd, sterk bloedverlies, het kraambed, enz.?

Gebruikt hij (zij) alcoholische dranken; zoo ja, hoeveel ongeveer dagelijks?

Gebruikt hij (zij) opium; zoo ja, hoeveel dagelijks?

Is er reeds geneeskundige behandeling ingesteld?

Zoo ja, welke? '

Sluiten