Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

TRAKTEMENTEN, per maand. per jaar. Toelichtingen BETREKKINGEN. Té Té TT en

si «3 .Sa Sa Aanmerkingen. 2E SB S E S Ë |

a. Europeanen, klerken en schrijfloo-

nen. / 150 / 150 / 1800 ƒ 1800

hofmeester d) l) „ 80 „ 110 „ 960 „1320 Met 3 tweej. verhoog.

van ƒ10 's maands.

Europeesche kok 6)J) „ 50 „ 70 „ 600,, 840 Met 2 tweej. verhoog.

+ van/10.— 's maands.

portierdervoorpoortc) „ 60 „ 60 „ 720 „ 720 portier der achterpoort c) „ 60 ,. 60 „ 720 „ 720

t

ambtelijk gediplomeerde Europeesche verplegers en verpleegsters d)J) „ 60 „ 90 „ 720 ,,1080 Met 3 driej. verhoog. Europeesche verple- van/10.—'s maands. gers of verpleegsters en oppassers of oppasseressen lste klasse d)3) „ 50 ,, 70 ,, 600 „ 840 Met 4 tweej. verhoog.

idem der 2deklasse.) „ 40 „ 40 „ 480 ,. 480 van **T 'S maandS'

binnennachtwacht c) „ 70 „ 100 „ 840 „ 1200 Met 4tweej. verhoog.

van /7.50's maands.

buitennachtwacht c) „ 60 „ 60 „ 720 „ 720 Europeesch lampenist d) „ 50 „ 60 „ 600,, 720 Met 2 tweej. verhoog.

van ƒ5 's maands.

leerlingverplegers a)4) , 40 „' 40 „ 480 , 480 leerlingverpleegsters d)4) „ 40 „ 40 „ 480 „ 480 b. Inlanders en Chineezen.

dokter-djawa e) 6) „ 50 „ 50 „ 600 „ 600 ^f61^ boven 'racte~

Chineesche mandor/) „ 20 „ 25 „ 240] ,, 300 ^ensrkan'het maximum Inlandsche mandors tractement door den

(1 man en 1 vrouw) /) „ 20 „ 25 „ 240 ,, 300 lgen«sheer-dir^^

schiktheid worden toegekend; deze is ook bevoegd de verhooging wederom in te trekken.

a) Met huisvesting en voeding als patiënten der 3de klasse.

b) Met huishuurindemniteit van f 12.50 's maands en voeding als voor patiënten 3de klasse i) ,

f De betrekkingen van 2de kok en magazijnsknecht zijn van den oorspronkelijken staat afgevoerd s)

c) Met vrije woning

d) Met huisvesting en voeding als lijders der 2de klasse 5)

e) Met vrije woning of huisvesting,

f) Met huisvesting en voeding als lijders der 4de klasse.

1) Zie Staatsblad 1905 No. 119.

2) „ „ 1904 No. 65.

3) „ „ 1897 No. 176.

4) „ „ 1904 No. 158. ») „ „ 1898 No. 150.

Sluiten