Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158

TRAKTEMENTEN

1 ; Toelichtingen

per maand. per jaar. BETREKKINGEN r— ; en

c 3 3 § .Sa «3 Aanmerkingen

S E | 2 E SE I Sê

Ambtelijk gediplomeerd verpleger of

verpleegster (a) ï) ƒ 60 ƒ 90 ƒ 720 ƒ 1080 Met 3 driejaarlijksche

verhoogingen van ƒ 10.— 's maands.

Leerlingverpleger (b) 2) „ 40 „ 40,, 480 „ 480 Leerlingverpleegster (a) 2) 40 „ 40 „ 480] „ 480

II Inlanders:

Dokter-djawa (c) *) .. ,, 50 „ 50 „ 600j ,, 600 Als toelage boven zijn

traktement.

Mandoer-verpleger

(verpleegster) (d) 2) „ 25 „ 30 „ 300 „ 360 Kok of kokkin (d) 5) „ 35 „ 40 „ 420 „ 480

Mandoer voor den timmerwinkel en de smederij (d) 20 „ 25 „ 240 „ 300

Mandoer voordeelectri- Met 2 driejaarlijksche

sche installatie (dj „ 20 „ 25 „ 240 „ 3001 verhoogingen van

Mandoer voor het pomp- ƒ 2.50 's maands. station en de waterleidingen (d) 20 „ 25 „ 240 „ 300

Mandoer voor het landbouwbedrijf (d) 20 „ 25 „ 240 „ 300

Bediende voor de

apotheek (d) 4) , 20 „ 25 „ 240 „ 300

Mandoer voor het magazijn (d) 4) „ 20 „ 25 „ 240 „ 300

Mandoer voor de wasch-

inrichting (d) 4) 20 „ 25 „ 240 ,, 300

Barbier (e) 12 „ 15 „ 144 „ 180

Handlanger in de maga-

Looper" voor 'het' bü. " 15 „ 144 „ 18 Met 3 driejaarliJklC*.

reau(d) 12 „ 15 „ 144 ,. 180 verhoogingen van

u ji • j 1f 1-50 s maands. Handlanger in de keu- J

ken (e) 12 „ 15 „ 1441 „ 180

Naaister in de naaikamer (e) 12 „ 15| „ 144| „ 180|

(a) Met huisvesting en voeding als patiënten 2de klasse.

(b) Met huisvesting en voeding als patiënten 3de klasse.

(c) Met vrije woning.

(d) Met huisvesting en voeding als lijders 4de klasse.

(e) Met voeding als lijders 4de klasse.

1) Vergl. Staatsblad 1904 No. 65.

2) „ „. 1904 No. 158.

3) „ „ 1906 No. 27.

4) „ „ 1906 No. 414. ») '„ „ 1911 No. 632.

Sluiten