Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

159

TRAKTEMENTEN

per maand I per jaar Toelichtingen

BETREKKINGEN — 1 ; en

c p § '5 H * p Aanmerkingen

-; - üesesese

Handlanger inde wasch-

inrichting (a) .... ƒ 12 ƒ 15 ƒ 144 ƒ 180

Oppasser of oppasseres (6) 12 „ 15 „ 144 „ 180

Werkman in den tim-

merwinkel (a) 12 „ 15 „ 144 „ 180

Werkman bij de electri- Met 2 driejaarlijksche

sche installatie (6) . „ 12 „ 15 „ 144 „ 1801 verhoogingen van

Werkman bij het pomp- - maan(J

station en de water- J leidingen (6) 12 „ 15 „ 144 „ 180

Werkman bij het landbouwbedrijf (6) 12 „ 15 „ 144 „ 180

Bediende voor de sectie-en lijkenkamer (6) „ 12 „ 15 .,, 144 „ 180

III. Fondsen voor: Klerkengeiden en

schrijfloonen 75 „ 75 „ 900 „ 900

Kantoorbehoeften — — „ 450 „ 450

Het geheele personeel in dienst van het krankzinnigengesticht te Lawang, alsmede het gezin van dat personeel, zoowel wettig als niet wettig, geniet vrije geneeskundige behandeling en geneesmiddelen, terwijl zij, aan wie vrije huisvesting in het gesticht met voeding is toegekend, bovendien recht hebben op vrije wassching van lijfgoederen. *)

(a) Met voeding als lijders 4de klasse.

(b) Met huisvesting en voeding als lijders 4de klasse *) Vergl. Bijbl. No. 6980.

Gouv. Besl. 25 Maart 1912 No. 43 (Staatsblad No. 254). Gelezen enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstejijk: Te bepalen, dat het annex gesticht „Soeko" bij het krankzinnigengesticht te Lawang (Pasoeroean) zal worden in gebruik genomen naarmate het voor de opneming van Inlandsche lijders gereed is.

Ten tweede: Met uitbreiding van de formatie van: a. den bij artikel 1 § II, van het besluit van 23 April 1902 No. 22 (Staatsblad No. 180) vastgestelden staat A, aantoonende de formatie van het vast Europeesch personeel bij het krank-

Sluiten