Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

161

STAAT A, aantoonende de formatie van het vast Europeesch personeel bij het annex-gesticht „Soeko" behoorende bij het krankzinnigengesticht te Lawang (Pasoeroean) en de aan dat personeel toe te kennen bezoldigingen en verdere voordeelen:

TRAKTEMENTEN.

: Toelichtingen per maand. per jaar.

BETREKKINGEN. j j en

Mini- Maxi- Mini- Maxi-

Aanmerkingen.

mum. mum. mum. mum.

Huismeester ƒ 50 ƒ 50 ƒ 600 ƒ 600 ƒ Als toelage boven zijn

Verpleger \ 30 „ 30 „ 360 „ 360 \ traktement.

Hoofdverpleger (a) 150 „ 250 „1800 „ 3000 Met 4 driejaarlijksche

verhoogingen van ƒ25 I 's maands.

(a) Met vrije woning.

STAAT B, aantoonende de aan het minder personeel bij het annex-gesticht „Soeko" behoorende bij het krankzinnigengesticht te Lawang toe te kennen bezoldigingen en verdere voordeelen, alsmede de voor dat gesticht benoodigde fondsen voor klerkengelden,

schrijfloonen en kantoorbehoeften.

TRAKTEMENTEN.

Toelichtingen

per maand. per jaar.

BETREKKINGEN. — -—'■ en

Mini- Maxi- Mini- Maxi-

Aanmerkinqen.

mum. mum. mum. mum.

I EUROPEANEN: Ambtelijk gediplo-

meerd verpleger (a). 60 90 720 1080] Met 3 driejaar. Ambtelijk gediplo- I '

meerd verpleeg. Uijksche verhoogingen

ster (a) 60 90 720 1080 I van ƒ 10's maands.

II INLANDERS: ' Inlandsen geneeskundige 100 100 1200 1200 Als toelage boven

Mandoer-verpleger zijn'traktement.

(verpleegster) (b). 25 30 300 360

Kok (b) 20 25 240 300 „ . „ . . .

Mandoer voor de Met 2 dnejaar-

electrische instal- ' Hjksche verhoogingen

latie (b) 20 25 240 300 van ƒ 2.50's maands.

Mandoer voor de

waschinrichting(b) 20 25 240| 300

(a) Met huisvesting en voeding als patiënten 2de klasse.

(b) h «xii=V " >> •< " m 4de klasse.

11

Sluiten