Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176

dat de Gezagvoerder het recht heeft om de krankzinnigen, die naar zijn oordeel door de geleiders niet voldoende in bedwang kunnen worden gehouden, gedurende de reis in verzekerde bewaring te stellen of hen in een haven, waar een hospitaal of ziekeninrichting is, te ontschepen, wanneer hem dat, met het oog op de veiligheid aan boord noodzakelijk voorkomt.

In het algemeen heeft de ervaring geleerd dat het voor de krankzinnigen zelf het meest gewenscht is onder deskundig geleide te worden vervoerd, terwijl dan bovendien de overige opvarenden den minsten last van deze patiënten ondervonden.

Wij begrijpen echter dat het niet mogelijk is bij kleine getallen steeds voor deskundig verplegers-personeel te zorgen en stellen wij U daarom voor zooveel mogelijk te trachten in de verschillende hoofdhavens als Sabang, Padang, BelawanDeli, Makasser en Ambon *) de krankzinnigen te verzamelen tot zich een aantal van bijv. 25 bijeen bevindt, die dan met één scheepsgelegenheid onder toezicht van gediplomeerde verplegers of verpleegsters wier aantal telkens door ons zal worden opgegeven, naar Java vervoerd worden.

Voor deze lieden kan dan een afzonderlijke ruimte aan boord worden gereserveerd, zoodat zij niet met de overige dekpassagiers in aanraking komen. Het lijkt ons dus de aangewezen weg op trajecten waar regelmatig vervoer van deze lijders plaats heeft dit vervoer steeds te doen plaats hebben in konvooien van 20 — 30 zieken, zoodat het vervoer van enkele krankzinnigen daar uitzondering zal worden.

Voor andere trajecten waar slechts een gering aantal krankzinnigen onregelmatig vervoerd worden, kan natuurlijk aan het samenstellen van zulke konvooien niet gedacht worden, en zal dus het vervoer van enkele krankzinnigen moeten blijven bestaan.

Dit laatste vervoer kan in 3 deelen worden onderscheiden, t. w.:

le Het vervoer van krankzinnigen, welke gevaar voor hunne omgeving opleveren met vrachtbooten.

*) Het vervoer van krankzinnigen naar bedoelde hoofdhavens, ten einde de patiënten aldaar voor het vervoer naar één der krankzinnigengestichten op Java te verzamelen, wordt beschouwd als vervoer noodig om de lijders in een der krankzinnigengestichten op Java te doen opnemen (brief K. P. M. 7 Maart 1916, afd. A. D, Bureau II, No. 383).

Sluiten