Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196

blijven voor de gestichten voor zieke prostituées ter Oostkust van Sumatra bij voortduring van kracht de voor het personeel en de bezoldiging van dat personeel bestaande bijzondere bepalingen.

VII. Het personeel bij de Inlandsche hospitalen wordt benoemd en uit de betrekking ontslagen door de Hoofden van gewestelijk bestuur, die deze bevoegdheid kunnen overdragen op de hun ondergeschikte Hoofden van plaatselijk bestuur.

b. Circulaire van den wden Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van 20 Augustus 1915 No. 7072 aan de Inspecteurs en fd. Inpecteurs van dien dienst.

Het schijnt in de practijk wel voor te komen dat de opname van gewonden in de Inlandsche ziekeninrichtingen *) moei-

*) Eene gelijkstrekkende circulaire is door den Legercommandant uit gevaardigd ter aanzien van de opneming van gewonde Inlanders in militaire ziekeninrichtingen (circ. 17 Nov. 1915, Vide afd No. 3150).

•\ Vi»rvnln van de noot op blz. 194.

Pati •

Patjitan Poerwakarta Ponorogo Praia

Samarinda Sampang . . Selong

Serang.

Sidikalang . . Singaradja . .

Solok

Soja di atas

Taloe

Tandjong Pinang Tandjong Priok

Telok Betong. Tjiandjoer ...

Stbl. 1909 No. 57.

„ 1909 No. 68. Bijbl. No. 5838.

„ No. 7174. Gouv. Besl. 27 — 4-1914 No. 54 en

Besl. Dir. O. E. 4 — 6-1915 No.

13518. Bijbl. No. 7169. Stbl. 1909 No. 598. Besl. Dir. O. E. 4 — 6-1915 No.

13518.

Stbl. 1905 No. 99 en Gouv. Besl.

4 _ 10—1913 No. 14. Gouv. Besl. 7 — 12 — 1908 No. 18. „ 7 ._ 5 — 1910 No. 6. ,, 23 — 2 — 1910 No. 45. Besl. Dir. O. E. 20 — 2 — 1915 No. 4348.

Gouv. Besl. 24 — 5 — 1912 No. 19.

„ 25 — 2 — 1916 No. 57. Gouv. Besl. 15 — 11-1889 No. lc;

29 — 1 — 1891 No. 4; 14 —

6— 1907. No. 18; Stbl. 1909No.

67 en Gouv. Besl. 7 — 6 — 1910

No. 19. Bijbl. No. 7170.

Gouv. Besl. 27 — 12 — 1900 No. 5

Sluiten