Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

selijk bestuur te vergemakkelijken, worden hieronder eenige punten aangegeven, waarop in het bijzonder zal zijn te letten.

a. Het terrein der ziekeninrichtingen.

De afsluiting van de omgeving; de afsluiting tusschen de verschillende gedeelten der ziekeninrichting; het onderhoud van het erf; de zindelijkheid op het terrein; de afwatering; het gotenstelsel; de aanvoer en de verdeeling van stroomend water.

b. Gebouwen en bijgebouwen.

Het gebruik van gebouwen en lokalen overeenkomstig de vastgestelde bestemming; de toestand der gebouwen, in het bijzonder van vloeren en omwandingen; de ventilatie; de verlichting; de zindelijkheid.

c. De verpleging der lijders.

De ligplaatsen, waarbij is na te gaan of elke lijder een behoorlijke ligplaats heeft; het aantal lijders in de ziekenzalen, waarbij op overvulling is te letten; de toestand van fournituren, ziekenkleeding, eet- en drinkgereedschap, verplegingsartikelen en hospitaalmeubilair; de wijze van opbewaring en de voorraad van hospitaalgoederen in het magazijn.

d. Voeding en drinkwater.

De hoedanigheid, de bereiding en de verstrekking der voeding; de hoedanigheid van aanwezige voorraden; de distributie van het drinkwater voor de zieken.

e. De latrines en b ad g el e ge n h e d e n. ƒ. De administratie.

Het behoorlijk bijhouden van het ziekenregister (Bijblad No. 1169); het register der voorgeschreven extra-voeding. g. Het dienstdoend personeel.

De sterkte van het personeel in verhouding'tot de werkzaamheden.

Om verder het toezicht der met de inspectie belaste ambtenaren meer vruchtdragend te doen zijn, zal bij de doorzending van hunne inspectierapporten moeten worden medegedeeld, wat naar aanleiding der gemaakte opmerkingen is of zal worden verricht.

De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid,

Abendanon.

Sluiten