Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270

geneeskundige behandeling aanspraak heeft, kosteloos geneesen verbandmiddelen uit 's Rijks magazijn kunnen worden verstrekt op machtiging van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.

Bij het Gouv. Besl. van 27 October 1906 No. 29 is bepaald dat aan de beheerders van boschdistricten, ten behoeve van de in dienst van het boschwezen werkzame arbeiders en van het onder die beheerders dienende personeel, voor zoover dit op vrije geneeskundige behandeling aanspraak heeft, kosteloos genees- en verbandmiddelen uit 's Rijks magazijn kunnen worden verstrekt op machtiging van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.

Bij het Gouv. Besl. van 26 Maart 1913 No. 69 is bepaald dat ook aan de Administrateurs der Caoutchoucondernemingen van het Boschwezen op wier standplaats geen Gouvernements apotheek aanwezig is, ten behoeve van de in dienst dier ondernemingen werkzame arbeiders en het aldaar te werk gestelde personeel, voor zoover dit op vrije geneeskundige behandeling aanspraak heeft, kosteloos genees- en verbandmiddelen uit 's Rijks magazijn kunnen worden verstrekt op machtiging van den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst.

Bij het Gouv. Besl. van 5 September 1901 No. 38 (Bijbl. No. 5628) is bepaald dat aan den Directeur van het Seminarie tot opleiding van Inlandsche zendeling-helpers te Depok (Batavia), ten behoeve van de kweekelingen van die inrichting, kosteloos geneesmiddelen uit 's Rijks magazijn kunnen worden verstrekt op machtiging van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.

Bij het Gouv. Besl. van 8 Maart 1902 No. 22 (Bijbl. No. 5700) is bepaald dat ten dienste der behoeftige Inlandsche bevolking, op machtiging van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, kosteloos geneesmiddelen uit 's Rijks magazijn kunnen worden verstrekt aan Inlandsche leeraars

Sluiten