Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk V.

Voorschriften ten opzichte van besmettelijke ziekten.

I. De Quarantaine-ordonnantie.

II. De Epidemie-ordonnantie.

lH.De bijzondere bepalingen tot beveiliging van de Residentie Oostkust van Sumatra tegen invoer van pest en cholera inzonderheid door emigreerende koelies.

IV. Vaccine-regeling.

Van bovenbedoelde voorschriften zijn door het Hoofdbureau van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst afzonderlijke boekjes uitgegeven.

Sluiten