Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

303

ARTIKEL 3.

De werkzaamheden in het pare worden geregeld door den Directeur in overleg met den Chef over den geneeskundigen dienst.

ARTIKEL 4.

De verstrekking van vaccinestof geschiedt:

a. kosteloos, ten behoeve van den vaccinedienst onder de bevolking van Nederlandsch-Indië en van alle personen, die recht hebben op vrije geneeskundige behandeling;

b. tegen betaling aan bijzondere personen volgens onderstaand tarief:

1. één gulden voor een glasplaatje, eene hoeveelheid koepokstof bevattende voldoende voor de inenting van 3 a 4 personen;

2. vijf gulden voor een buisje, eene hoeveelheid koepokstof bevattende voldoende voor de inenting van ongeveer 25 personen;

3. tien gulden voor een buisje, eene hoeveelheid koepokstof bevattende voldoende voor de inenting van ongeveer 50 personen. x)

ARTIKEL 5.

De aanvragen tot verstrekking worden rechtstreeks ingediend aan den Directeur van het pare, in het geval sub a van het vorige artikel door de betrokken geneesheeren.

ARTIKEL 6.

Aan het pare wordt op afzonderlijke uren of dagen gelegenheid gegeven tot de volgende vaccinatiën of revaccinatiën: «. kosteloos voor Europeanen en met hen gelijkgestelden;

b. kosteloos voor Inlanders en met hen gelijkgestelden;

c. tegen betaling van / 1.— voor ieder die zich aanmeldt;

d. tegen betaling van ƒ 2.50 voor ieder die zich aanmeldt;

ARTIKEL 7.

Voor elke der in het vorig artikel bedoelde categorieën van vaccinatiën of revaccinatiën wordt zooveel mogelijk wekelijks gelegenheid gegeven, op dagen of uren door den Directeur te regelen en bekend te maken.

Gouv. Besl. van 20 October 1900 No. 12 (Bijbl. No. 5530;.

Sluiten