Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

323

ARTIKEL 5.

(1) De in artikel 4 bedoelde leergang, welke gratis kan worden gevolgd door alle geneeskundigen, wordt zoo geregeld, dat er elke maand zoo noodig leerlingen kunnen worden opgenomen.

(2) Het programma der te geven lessen wordt evenals de regeling der lesuren, door den directeur van het laboratorium in overleg met de overige leeraren vastgesteld.

(3) De directeur kan aan elk der aan het laboratorium ■geplaatste of tijdelijk tewerkgestelde ambtenaren het geven van een of meer lessen aan den leergang opdragen.

(4) Voor die vakken, waarin geen lessen kunnen worden ■gegeven door het personeel van het laboratorium, wordt op voorstel van den Directeur op andere wijze in het onderwijs voorzien.

(5) Aan geneeskundigen, die den leergang met goeden uitslag gevolgd hebben, kan daarvan desverlangd door den Directeur van het laboratorium een diploma worden afgegeven.

ARTIKEL 6.

De in de centrale burgerlijke ziekeninrichting te Batavia verpleegde lijders worden, wanneer daartegen bij den directeur dier inrichting geen overwegende bezwaren bestaan, op verzoek van den directeur van het laboratorium ter waarneming of behandeling te zijner beschikking gesteld,

ARTIKEL 7.

(1) Aan het laboratorium worden in overleg met den directeur der centrale burgerlijke ziekeninrichting te Batavia afr gestaan, die lijken van in bedoelde ziekeninrichting overleden personen, welke niet door familieleden of andere belanghebbenden worden opgeëischt en waarvan het onderzoek door den directeur van het laboratorium wordt noodig geacht.

(2) Bij uitzondering kunnen ook lijken van buiten genoemde ziekeninrichting overleden personen, in overleg met den directeur dier inrichting, naar de sectiekamer van die ziekeninrichting worden overgebracht, wanneer zulks door den directeur van het laboratorium wenschelijk wordt geacht.

(3) Desverlangd geschiedt in het laatste geval de begrafenis van wege die ziekeninrichting.

Sluiten