Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

397

Model behoorende bij de circulaire van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid van 10 Mei 1898 No. 7848.

Residentie

Jaar

OPGAVEN betreffende de praktijk van Inlandsche vroedvrouwen, die onderstand van Gouvernementswege genieten.

Stand-

NAAM.

plaats.

Jaar waarin de opleiding werd voltooid Bedrag v. d. onderstand per maand

Aantal in verrichte

verlossingen.

Bij Inlan- Bij vreemde I Bij EuroOosterl.n- I ders. gen. I peanen.

Gratis

Tegen betaling Ontvangen bedrag Gratis

Tegen betaling Ontvangen bedrag Gratis

Tegen betaling Ontvangen bedrag

Totaal aantal verlossingen

Totaal der I inkomsten uit de praktijk.

.waarvan

/.... bij Inlanders.

I 1-

Aanmerkingen.

Sluiten