Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

411

VIII. VACCINATEURS EN CANDIDAAT-VACCINATEURS

(zie het afzonderlijk boekje over de vaccine regeling).

IX. INLANDSCHE OOGHEELKUNDIGEN (DOEKOEN MATA).

De opleiding van doekoen mata is gestaakt. Daar echter nog eenige van dat hulppersoneel in dienst zijn wordt hier het voor hen geldend Reglement opgenomen.

REGLEMENT betreffende de bevoegdheid en de verplichtingen der ingevolge het Gouvernements besluit van 17 September 1902 No. 27 opgeleide Inlandsche oogheelkundigen.

Besluit van den Directeur van O. E. N. van 30 December 1903 No. 20827 (Bijbl. No. 6002).

ARTIKEL 1.

Inlanders, in het bezit van een diploma, als bedoeld in alinea 9 van ten tweede van het Gouvernements besluit van 17 September 1902 No. 27, zijn gerechtigd tot het voeren van den titel van Inlandsch oogheelkundige (doekoen mata) en bevoegd tot het behandelen van alle uitwendig zichtbare oogziekten en het verrichten van kleine kunstbewerkingen, als uittrekken van oogharen, verwijderen van vreerpde lichamen, verwijden van het traankanaal, openen van abscesjes en het hechten van wonden.

ARTIKEL 2.

Inlandsche oogheelkundigen in Gouvernementsdienst zijn, behalve aan den algemeenen en gewestelijken dienstchef, rechtstreeks ondergeschikt aan het Europeesch hoofd van plaatselijk bestuur, dat, wanneer een civiel geneesheer ter plaatse bescheiden is, met dezen, aangaande de oogheelkundigen, in overleg treedt. Bovendien staan zij onder toezicht van den geneesheer, belast met de opleiding van Inlandsche oogheelkundigen.

Sluiten