Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

420

b. Reglement voor den gezondheidsdienst te Soerabaja. ;

ARTIKEL 1.

(1) De gezondheidsdienst te Soerabaja is volgens de aanwijzingen van den Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van Oost-Java werkzaam in het belang van de openbare gezondheid ter plaatse.

(2) Meer in het bijzonder bestaat de taak van dien dienst u.t: a het opsporen en bestrijden van besmettelijke ziekten voor

zoover zulks niet aan andere organen of autoriteiten is opgedragen, met dien verstande dat de uitvoering van maatregelen door de bevoegde autoriteit ingevolge de Epidemie-ordonnantie voorgeschreven - zooals bv. het transport van lijders aan besmettelijke- ziekten - door den gezondheidsdienst wordt ter hand genomen indien hem zulks door die autoriteit is opgedragen ; b het onderzoek naar de overbrenging van besmettelijke ziekten over zee en het verordenen der maatregelen tot tegengang daarvan (quarantaine-maatregelen) ; ? c het verzamelen van gegevens omtrent morbiditeit en mortaliteit en het opsporen van de oorzaken daarvan; het nagaan van de invloeden welke de volksgezondheid bedreigen, voorts het aangeven van middelen ter verbetering ; d het doen van speciale onderzoekingen teneinde tot de kennis te geraken van de meest doelmatige wijze van bestrijding van volksziekten, als mijnwormziekte, e. a. ; e het bestudeeren van de kindersterfte onder de Inlandsche ' bevolking en het aanwijzen van middelen tot beperking

daarvan; . ^

f het uitvoeren van speciale opdrachten met betrekking tot de volksgezondheid, door den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst of door den Inspecteur van dien dienst van Oost-Java gegeven.

ARTIKEL 2.

(Ij Het Hoofd van den gezondheidsdienst doet aan denInspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van Oost-Java de voorstellen die hij noodig acht in het belang, van de volksgezondheid.

Sluiten