Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504

505

AANVRAAG tot ontvangst van inventarisgoe deren benoodigd voor de ziekeninrichting te _ Afdeeling | Residentie

Hoeveelheid in

BENAMING Volgens prijslijst van

het Departement van » Kan plaatselijk inge- Tegen den prijs

vtLK Eenheid Toelichtingen.

... . Justitie verkrijgbaar kocht worden van: ARTIKELEN clJfers letters voor;

ai

Gezien: Gezien: „ ,. origineel

Opgemaakt voor —-—- —

De Resident De (fd.) Inspecteur van den

_, .... _ , , --. _ Civiel Geneesheer

van Burgerlijken Geneeskundigen Dienst. De ■—— :

Inlandsch Geneeskundige

Sluiten