Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508

D. PROCES-VERBAAL van overgave en overname van inventarisgoederen in te dienen in tweevoud.

Hiervoor is geen model officieel vastgesteld.

PROCES-VERBAAL

Op heden den hebben wij ondergeteekenden

aftredend beheerder der Inlandsche Burgerlijke

Ziekeninrichting te en optredend beheerder van voormelde ziekeninrichting overgegeven en overgenomen de ondervolgende goederen:

,~~ Gedurende 7Z Machti- Machti-

Aan_ ,g ging tot ging tot

Benaming wezig wezi9 aanschaf. afschrij- Aan-

der op ulti- op ul- ving ver- mer

goederen, heid m0. . . Bijge-1 Afge- timo Jj^J teend w„„

iq komen i gaan. 10 '

iv- • • besluit van van

1 ; : i j

Voor de overgave, Afgegeven voor

Voor de overneming,

In tegenwoordigheid van de ondergeteekenden,

Sluiten