Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

513

fabriek en iedere werkplaats vastgesteld door den betrokken, in art. 3 al. 3 van het Veiligheidsreglement bedoelden Ingenieur.

c. Verbruikte artikelen moeten onverwijld worden aangevuld. Is een flesch, doos, karton etc. aangebroken, dan moet onmiddellijk voor de aanwezigheid van een gevulde onaangebroken flesch, doos, etc. gezorgd worden.

Alle voorwerpen moeten goed onderhouden worden, zoodat ze ten allen tijde voor het gebruik gereed zijn.

Besl. Dir. Burgerlijke Openbare Werken van 22 Juni 1914 No. 14736/Stw.

Met wijziging in zooverre van de dezerzijdsche beschikking dd. 19 Augustus 1910 No. 11996/Stw. laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 6 Juni 1913 No. 9370/Stw. te bepalen:

$ dat in artikel 5 der bij dzz. beschikking van 19 Augustus 1910 No. 11996/Stw. vastgestelde en laatstelijk bij beschikking van 6 Juni 1913 No. 9370/Stw. gewijzigde „Bijzondere bepalingen betreffende de beveiliging in fabrieken en werkplaatsen", ad artikel 2 sub 18 hetgeen onder a. B voorkomt wordt gewijzigd in :

B. Een verbandkist (trommel) volgens model f, Ia, II, III, met of zonder een instrumentenkistje (trommel) bestemd voor den geneesheer (zie aangehechte inhoudsopgave en schema). II. dat deze wijziging alleen van kracht is voor fabrieken en werkplaatsen, welke vóór 1 October 1914 nog niet in het bezit waren van verbandmiddelen volgens voorgeschreven model en voor die, waar verbandkisten (trommels) vernieuwd moeten worden. Extract enz.

Verbandkist (trommel) model i. 8 kartons a 50 gram steriele watten. 6 - - 100 »

2 .,1 M. steriel hydrophielgaas in 16/16.

4 „6 st. steriele wattentabletten.

4 snelverbanden van Utermöhlen No. 1 in karton. 4 » .. ... .. 2 , „

33

Sluiten