Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

545

XII. Aanwijzing van de betrekkingen bij den B. G. D., welke bij verlof van de bekleeders daarvan naar Europa voor niet langer dan één jaar, tijdelijk worden waargenomen.

Gouv. Besl. van 13 Augustus 1915 No. 49 {Bijbl. No. 8324)

Extract. , *1p%v

Met buiten werkingstelling van artikel 2 van het besluit van 11 September 1893 No 3 (Staatsblad No. 229), zooals dat artikel sedert is aangevuld en gewijzigd, te bepalen dat de volgende betrekkingen bij verlof naar Europa van de titularissen voor niet langer dan één jaar tijdelijk worden waargenomen:

Directeur tevens leeraar, Onderdirecteur en Leeraar bij de School tot opleiding van Inlandsche artsen;

Directeur, Onderdirecteur en leeraar van de NederlandschIndische Artsenschool te Soerabaja;

Directeur van het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden.

Directeur van de Landskoepokinrichting en het Instituut Pasteur te Weltevreden;

Directeur van de Centrale burgerlijke ziekeninrichtingen te Batavia, Semarang en Soerabaja;

Geneesheer-Directeur en Europeesch geneesheer bij het Krankzinnigenwezen;

Huismeester bij de Krankzinnigengestichten te Lawang en Buitenzorg; *Swpf

Hoofdverpleger der mannenafdeeling en Hoofdverpleegster der vrouwenafdeeling bij het Krankzinnigengesticht te Lawang;

Eerste hoofdverpleger der mannenafdeeling en eerste hoofdverpleegster der vrouwenafdeeling bij het Krankzinnigengesticht te Buitenzorg; i

Afschrift enz.

XIII. Verlof bij zwangerschap.

Circulaire Hisp. B. G. D. van 29 April 1914 No. 3880. *) Ik heb de eer U mede te deelen, dat er naar het oordeel van de Regeering geen aanleiding bestaat om, indien een vrouwelijk ambtenaar wegens zwangerschap of kraambed verhinderd is dienst te doen, het Gouvernement daarvan financieele gevol-

*) van deze circulaire werden exemplaren gezonden aan de geneeskundigen bevoegd tot het afgeven van geneeskundige certificaten voor binnenlandsch verlof.

35

Sluiten