Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

564

honderd gulden of naar gelang van den landaard van den overtreder met gevangenisstraf of met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste zes dagen.

ARTIKEL 8.

Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den naam van „doodschouw-ordonnantie".

Modellen voor de verklaringen van doodschouw enz. bedoeld in de artikelen 1 en 4 van de doodschouw-ordonnantie.

Besluit van den Hisp. B. G. D. van 2 December 1916 No. 9956, Gelezen enz.

Heeft besloten:

Krachtens artikel 6 van de doodschouw-ordonnantie (Staatsblad 1916 No. 612) vast te stellen de volgende modellen:

a Kosteloos.

Verklaring van doodschouw, bedoeld in artikel 1 van de doodschouw-ordonnantie (Staatsblad 1916 No. 612).

Heden, den

19 ■•

heb ik schouwing verricht op het lijk van

. —. oud •■

m

te

D Kosteloos.

Verklaring van bevinding van doodschouw, bedoeld in artikel 1 van de doodschouw-ordonnantie (Staatsblad 1916» No. 612).

Sluiten