Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

622

VERPLEGING. Verpleging in militaire ziekeninrichtingen. Gouv. besl. 27 Maart 1889 No. 10 (Stbl 1889 No. 85). Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Met buitenwerkingstelling van het bij besluit van 10 April 1876 No. 8 (Staatsblad No. 92) vastgesteld - en sedert bij verschillende besluiten gewijzigd en aangevuld militair tarief No. 39, te arresteeren het aan dit besluit gehecht gelijknamig tarief.

Ten tweede: enz.

Extract enz.

Tarief No. 39.

CLASSIFICATIE DER PERSONEN, die in de militaire ziekeninrichtingen worden opgenomen; de door — of voor hen te betalen verpleeg- en begrafeniskosten, alsmede de hun aankomende hospitaal-toelagen.

A (enz).

B. Personen, ressorteerende onder de Burgerlijke Departementen van ' Algemeen Bestuur en onder het Departement der Marine, met uitzondering van het personeel der Oorlogs- en Gouvernementsmarine.

1 {enz.).

18. De na te melden personen worden alleen dan ter verpleging in de militaire hospitalen opgenomen, wanneer de gelegenheid daartoe aanwezig is.

Bij overlijden daarin worden zij van wege die hospitalen begraven.

19 (enz).

22. De personen bij § 18 bedoeld, de afdeeling waarin zij worden verpleegd, de verpleegkosten, welke zij moeten betalen, en de hospitaaltoelagen voor zoover die worden toegekend, zijn als volgt:

Sluiten