Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

628

eene betrekking bij het Binnenlandsch Bestuur werd benoemd.

In deze handeling is destijds door de Regeering berust. Zij heeft daarin echter aanleiding gevonden mij op te dragen UEdG. te verzoeken, gelijk ik de eer heb bij deze te doen. om op s Lands kosten voor een speciaal vak opgeleide inlanders niet zonder Hare toestemming in eene andere betrekking over .te plaatsen.

De Algemeene Secretaris, (w.g.) VAN HARENCARSPEL.

Sluiten