Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

631

Biz.

Beri-beri-gesticht. Bevoegdheden en verplichtingen

van directeur en opzieners van het — .. 98—105

— — Bezoeken bij de verpleegden in het—101

— — Formatie van het personeel van het —. 107, 108

— — Ontslag uit het — 106

— — Opname in het — 99

— — Overlijden in het — ; 106

— — Personeel bij het — 97

— — Registers en sterktestaten 106

— — Voeding in het — 102, 103

— — Voorschriften voor de verpleging in het—. 99

— — Voorschrift voor handhaving van orde en

tucht in het — 100

Beschikking over landsdienaren behoorende tot

andere Departementen 33

Besmettelijke ziekte. Kennisgeving van — 20

— — Kennisgeving van _ door dokters-djawa. 55

Bevoegdheid. Ontneming van — 30

Bloedzuigers. Zetten van — 22 28

Borgtocht van huismeester krankzinnigengesticht. 436 Bouwwerken. Indienen var. voorloopige schets bij

.voorgestelde - 558-560

Brancards in fabrieken en werkplaatsen 5l2

— — Rijwiel — bij het stadsverband te Batavia. 91

Brillen. Kostelooze verstrekking van — 271, 286

Buitenlandsch arts-diploma 12

— — Geneeskundige als zendeling-arts 17

Burgerlijken Stand. Verplichting van aangifte bij

den _ door de directeuren der centrale

burgerlijke ziekeninrichtingen 426

c.

Catheter. Aanwenden van — 22

Candidaat-vaccinateurs 411

Certificaat. Geneeskundig — bij aanvrage om

ontslag wegens ziekte 471

— — Geneeskundig — voor binnenlandsch verlof

of vrijstelling van dienst 55, 333,

546

Sluiten