Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

632

Blz.

Cholera. Inentingen tegen — 312

Maatregelen tegen invoer van pest en —

in Oost Sumatra 299

Aankweeken en verstrekken van — vaccin. 3H

Gratis verstrekking van — vaccin aan

Land- en Zeemacht 312

Civiel geneesheer

als hoofd eener Ziekeninrichting 43

_ _ Dienstverhouding en verplichting van —..

geen ambtenaar 342

Inlandsch geneeskundige als — 343

Instructie voor den —

Model jaarrapport voor — 343 — 345

_ _ Officieren van gezondheid als — 342

_ _ Reis- en verblijfkosten voor — 341

_ — Toelage regeling voor — 340

_ _ Verlof voor — 341

Classificatie der personen die in de militaire

ziekeninrichtingen wdrden opgenomen .. 622, 623

Cocaïne. Invoer van — praeparaten, zie Morphineordonnantie (aanvullingsblad).

Commissie voor de keuring van burgerlijke ambtena¬

ren voor buitenlandsch verlof wegens ziekte. 464

_ _ voor herkeuring van contract-koelies 482, 483

Contract-koelies. Keuring van — 477> 485

_ _ Controle op keuring van — door Gouver-

482

nements-artsen

Cursus. Hygiënisch-bacteriologische - in Nederland. 338

_ _ in tropische ziekten 322« 323«

326, 327

_ _ in verbandleer enz. bij spoor-en tramwegen. 522 _ _ in verbandleer enz. bij verschillende onderwijsinrichtingen 523' 524

D.

Desinfectie, zie Ontsmetting.

Dienstreizen door Hoofdinspecteur

_ door civiele geneesheeren 44

Sluiten