Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

633

Blz.

Dienstreizen door Directeur en Onderdirecteur van de Landskoepokinrichting en het Instituut Pasteur 302

— — door personeel van het Geneeskund'ig

Laboratorium 325

Diploma van arts, tandmeester, apotheker 16

Directeur. Instructies voor den — van de Centrale

Burgerlijke Ziekeninrichtingen (C. B. Z.).. 423

— — Opdrachten aan den — van een C. B. Z.

door den Hoofdinspecteur 425

—'— van een C. B. Z. als voorzitter van keu-

rings- of examencommissie 425

— — Briefwisseling van — van C. B. Z 423

Dokter-Djawa. Akte van toelating voor — 52

— — Bevoegdheid en verplichtingen van — ... 17, 52

— — Dienstpositie van — 53

— — Opdracht aan — om diensten te verrichten

buiten zijn standplaats 54

— — Overgave van den dienst door — 56, 60

— — Toelage voor den _ te Padang 386

— — Werkzaamheden en functiën Van — 53

— — Werkzaamstelling van — 52

— — Zie ook Inlandsch arts en Inlandsch ge¬

neeskundige.

Dollehondsbeet. Verklaring van — 309, 310

Doodschouw. Verplichte — voor Inlanders en

Vreemde Oosterlingen 562 — 564

— — Modellen van — verklaringen voor Inlan¬

ders en Vreemde Oosterlingen 564, 565

Doodsverklaring en doodsoorzaak-verklaring voor

Europeanen 19

— — en doodsoorzaakverklaring. Plaatsen waar

voor iederen overleden Europeaan een —

moet worden ingediend 78

— — en doodsoorzaak-verklaring. Modellen van —

voor Europeanen ' 81 —' 84

Drinkwater zie Water.

Sluiten