Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

642

• Blz.

Jaarverslag van den medischen adviseur voor de

Haven Tandjong-Priok >••

... 362 _ _ Stovia en Nias

Justitie. Voorlichting van - door Civiel Geneesheer 42

K.

Keuring voor (aspirant) Landsdienaren 455

_ _ van burgerlijke ambtenaren voor buitenlandsch verlof wegens ziekte 4&2, 468

_ _ van burgerlijke ambtenaren teruggekeerd

van verlof wegens ziekte 468> 46

_ voor candidaat-gezaghebber

voor candidaat Indisch-ambtenaar 455

van contractkoelies 47

_ voor den Dienst van het Boschwezen . . 461

_ — van gewapende politiedienaren 457

van Inlanders voor een plaatsing bij het

Binnenlandsch Bestuur

_ van Inlandsche burgerlijke landsdienaren

. 346

voor ontslag

_ _ van Inlandsche geneeskundigen door een

. . 473 keuringscommissie i ^

_ _ voor Inlandsch loods

_ _ van Inlandsche recruten 346'

_ __ voor Inlandsch verpleger

_ 'i voor kweekelingen aan de Rijkskweek-

scholen voor onderwijzers in Nederland.. 4&= van leerlingen van Ambachtsscholen voor

461

Inlanders •

van leerlingen voor den inentingscursus. JU»

. 456 voor leerling vaccinateur

— van onderwijzers voor aanspraak op

455

pensioen

_ in verband met reeds volbrachten tijdelijken

470

dienst . .

, 44 _ voor Gouvernement i •

_ _ Schrijfloonen en honoraria voor - 475, 47^

Keuringsartsen voor contractkoelies ........ 4E11-

Kinine. Gratis - verstrekking aan de bevolking.. 276, 279

Sluiten