Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

645

Blz.

Krankzinnigengesticht. Afwijking van de voor

waarden tot opname in een t 141

— — Annex —Soeko 159

— — Annex — Soeko. Formatie en bezoldiging

van het personeel bij het — 161, 163

— — De Residenten van Batavia en Pasoeroean

superintendenten van het — te Buitenzorg

en te Lawang I43

— — Formatie en bezoldiging van het personeel

bij het — te Buitenzorg 153 154

155

— — Formatie en bezoldiging vafi het personeel

bij het — te Lawang 156 159

— — Gebrek aan plaatsruimte in — 120

— — Geneeskundige inspectie van — 111

— — Gereserveerde plaatsen in het — voor

bepaalde rubrieken lijders 183

— — Inspectie van — door hoofden van gewes¬

telijk bestuur en officieren van justitie 111

— — Kennisgeving dat aanvrage voor plaatsing

in een — vervallen is 174

— — Kennisgeving van plaatsing in een — 114

— — Korting op traktementen en soldijen van

personeel der Marine bij verpleging in Gouvernements — 2^6

— — Landraad beschikt over verder verblijf in—. 118, 119

— — Machtiging tot plaatsing in een — 111 — 112

— — Machtiging tot opname in een — 113

— — Machtiging tot plaatsing van Inlanders in

een ~ 116, 118

*) — — Maximum hoeveelheden van voedingsmid.

delen- enz 151, 152

— — Model staat van inlichtingen 149 150

) — — Onderricht aan verplegingspersoneel 435

— — Onwettige opname of verblijf in een —. 121, 123

— — Openhouden van plaatsen in Gouverne-

ments- 130

— — Opname in een — zonder machtiging.. 127

*) De items gemerkt *) hebben betrekking op Buitenzorg en Lawang, le overige op krankzinnigenwezen en gestichten in het algemeen.

De OVeriae On kranWinnino^,,,.,.. „_ ....

Sluiten