Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

648

L.

Blz.

Laboratorium. Dienstreizen door personeel van Geneeskundig — 325

_ Formatie van het personeel van het Geneeskundig — 320> 321

_ _ Geneeskundig — te Weltevreden 320

_ _ Jaarverslag van het Geneeskundig — 326

_ Onderzoekingen voor particulieren tegen

tarief in het Geneeskundig — 324

Reglement voor het Geneeskundig— 321 — 326

_ _ Werkkring van het Geneeskundig — 322

Landskoepokinrichting. Formatie van het personeel voor de— 300

_ _ Inkomsten van de— 304

_ _ Jaarverslag van de —

_ _ Reqlement voor de — 302

Lavementen. Zetten van—

Leeftydsgrens voor Europeesche ambtenaren 541—542

Leerling verpleger, zie bij Inlandsch-. Leerling-vroedvrouw. Voorwaarden om als — te

worden ingeschreven 16— 45

Lepra een besmettelijke ziekte 185

_ _ Subsidiën aan de Vereeniging ter bestrijding

der — in Nederlandsch Indië 236

Lepra-hospitaal. Subsidie aan het - Salor

Lepralyders. Vervoer van — 190

Vervoer van — per Koninklijke Paketvaart

1 01

Maatschappij ,

Leproserieën. Gouvernements — 185

_ _ Subsidiën aan Particuliere — 234 — 238

Subsidie aan de — te Poeloe Tjanang.. 237

_ _ Subsidie aan de - op het eiland Si Katap 237

Leprozen-asyl. Subsidie aan het _ te Koendoer - 235

Leprozengesticht. Subsidie aan het - te Lagoe Boti. 235

_ _ te Pelantoengan 185

_ _ Beheer van het — te Pelantoengan overgedragen aan het Leger des Heils 185-189

_ _ Subsidie aan het — te Sitoemba 238

_ — Semaroong te Soerabaja 189

Leprozenkolonie. Subsidie aan de _ Donorodjo. 238

Sluiten