Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

650

O.

Blz

Officieren, zie Rechthebbenden.

Officier van gezondheid als civiel geneesheer. 342 _ _ bevoegd tot uitoefening der geneeskunst. 10 Ombilin kolenmijnen. Gouvernements arts bij-. 337 Onderhuur bij aanwerving van personeel voor

's Lands dienst-.

Ondernemingen of gezagvoerders, aansprakelijk voor verpleeg-, behandel- en begraafkosten

van hun werknemers

Onderstand aan geschorste Inlandsche ambtenaren. 618

_ aan gewezen tijdelijke landsdiena-en 618—621

_ aan Inlandsche vroedvrouwen 67

aan weduwen van Inlandsche ambtenaren. 610 — 617

Tijdelijke schorsing van — van veroor-

, ,j 618 deelden

_ _ Vriistellinq van zegelrecht voor verzoeken

618

om —

Onderzoek. Geneeskundig — van Inlandsche burgerlijke landsdienaren 56

Onderzoekingen. Gelegenheid tot - voor Nederlandsche en vreemde geleerden, particuliere qeneesheeren enz. aan het Geneeskundig

324

Laboratorium

_ — in het belang der Justitie 322

Ongevallen. Aangifte van — in fabrieken en

werkplaatsen

_ — bij spoor- en tramwegen 521, 522

_ _ Hulpverleening bij - door dokters-djawa. 54

in fabrieken en werkplaatsen 510, 511

Ontslag. Aanzegging tot aanvrage van eervol -.. 542, 543 _ — Datums van ingang van een — uit 's Lands

a- * 544 dienst

_ _ Onderzoek naar de noodzakelijkheid van — uit den Dienst wegens ziekte van burgerlijke

472

Landsdienaren

_ _ Oneervol, niet eervol en eervol — 604-608

_ _ Verleenen van — aan landsdienaren. . . 602 — 604 Ontsmetting met sapo carbol oplossing 560

Sluiten