Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

651

. " Blz. Oogheelkundigen. Bevoegdheid en verplichtingen

van Inlandsche —» 411 414,

— — Reiskosten voor Inlandsche — 414

Oogheelkundige hulp. Kostelooze — aan behoeftigen ....... 412

Ooglijders. Formatie van het personeel van het

Gasthuis voor _ te Bandoeng 210, 211

— — Gasthuis voor — te Bandoeng ,. 210—214

— — Kosteloos vervoer van behoeftige —.... 412

— — Polikliniek voor — te Ngawi 214, 215

Opdrachten aan personeel 36

Opium. Invoer van — praeparaten. Zie Morphine-

ordonnantie.

Opname in Inlandsche hospitalen tegen betaling.. 193

— — Kostelooze — in Inlandsche hospitalen.. 192 Opsporing van ziekte- en sterfgevallen en van

besmettelijke zieken 441

Overeenkomst van Apotheker en Geneesheer

verboden 22 27

Overgangsbepalingen 32

Overgave van den dienst door dokters-djawa 56, 60

Overlijden. Aangifte van _ zie Doodsverklaring.

— — Kennisgeving van — door dokters-djawa. 55 Overplaatsing van voor een speciaal dienstvak

opgeleide Inlanders 627

Overtochtskosten. Betaalbaarstelling van _ van

Inlandsche landsdienaren 627

Overtochtsregie'r ent voor gepensioneerde Inlandsche landsdienaren en hun weduwen en kinderen 624. 625

P.

Pare vaccinogène, zie Landskoepokinrichting.

Particulier geneesheer als lid van keuringscommissie 465

Particuliere praktyk. Verbod van — voor Directeuren C. B. Z 426

— — Verbod van — voor geneesheeren aan

krankzinnigengestichten 433

Sluiten