Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

655

Blz.

Staatstoezicht. Uitoefening van het geneeskundig — door de Gewestelijk Eerstaanwezende Officieren van Gezondheid in de Buitenbezit¬

tingen ; 39

Stadsverband, zie Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting.

Staking van onderstand aan Inlandsch vroedvrouw. 70

Staten van inlichting over krankzinnigen 149

Sterfgevallen. Aangifte van — zie Doodsverklaring.

Sterftestatistiek 38

Stovia. Eindexamen 360 — 366

— — Eischen voor kweekeling aan de —.... 350 — 353

— — Formatie en bezoldiging van personeel.. 367—370

— — Geldelijke en andere tegemoetkomingen

aan de kweekelingen der — 355

— — Instructie voor Directeur en leeraren.... 356

— — Ontslag van kweekelingen 358—359

— — Reglement voor de — 347—362

— — Toelagen voor de kweekelingen der — .. 370

— — Toelage van de niet-medische leeraren . . 370

— — Tcelatings-examen 351

— - Verbintenis bij toelating tot de —...... 354

Straffen voor personeel krankzinnigengestichten te

Buitenzorg en te Lawang 431—432

— — voor Inlandsch personeel 36

Strafbepalingen 30

— — van het reglement op het krankzinnigen¬

wezen 126

Subsidie. Aanvraag om — voor Hulpziekenhuis .. 225

— — Aanvraag om — voor particulier Inlandsch

ziekenhuis 220

— — Aard der — aan hulpziekenhu zen 223—224

— — Aard der — aan particuliere Inlandsche

ziekenhuizen - ... 217

— — voor één Europeeschen verpleger vóór dat

Hulpziekenhuis is tot stand gekomen ... 224, 225

— — Voorwaarden voor verleening van voor

Hulpziekenhuis 226

— — Voorwaarden voor de verleening van — aan

particulier Inlandsch ziekenhuis 221

Sluiten