Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Blz.

Voorschriften voor de examens ter verkrijging van de bevoegdheid tot uitoefening van de geneeskunst, de tandheelkunst, de artsenijbereidkunst en de verloskunst in Nederlandsch-Indiƫ 46

Programma van het examen voor vroedvrouw (Europeesch) 50

Programma van het examen voor apothekersbediende (apothekersassistent) 51

Reglement betreffende de bevoegdheid en verplichtingen van dokters-djawa (Inlandsche geneeskundigen) 52

Reglement betreffende de bevoegdheid en de verplichtingen van Inlandsche vroedvrouwen 67

Verplichtingen van Inlandsche vroedvrouwen, die onderstand van Gouvernementswege genieten 67

Plaatsen bedoeld in artikel 46 van het Reglement op den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst 78

Model voor de doodsverklaringen 81

Model voor de doodsoorzaakverklaringen , 82

Model voor de doodsoorzaakverklaring voor levenloos aangegevenen 84

Algemeene lijst van geneesmiddelen (artikel 50 van het Reglement op den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst) 85

Lijst van vergiften, die in de gesloten vergiftkasten bewaard moeten worden 87

Lijst van vergiften, die, mits zij duidelijk een blauw kruis als kenmerk dragen, desverkiezende buiten de gesloten vergiftkasten bewaard mogen worden 87

Over het viseeren der bewijzen van bevoegdheid van geneeskundigen, tandheelkundigen, apothekersbedienden en vroedvrouwen door de Hoofden van Gewestelijk, Bestuur 89

Hcofdstuk II. Burgerlijke Ziekeninrichtingen.

Centrale Burgerlijke Ziekeninrichtingen.

Formatie van het personeel Batavia 90

Voeding in eigen beheer Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Batavia en Beri-beri gesticht te Buitenzorg 92

Formatie van het personeel Semarang 92

Formatie van het personeel Soerabaja 94

Beri-beri gesticht te Buitenzorg. Reglement 97

Formatie van het personeel 107

Sluiten