Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

Blz.

Krankzinnigengestichten.

Reglement op het Krankzinnigenwezen.

Inrichting tot verpleging en tot voorloopige opneming van

krankzinnigen 108

Toezicht 110

Plaatsing en verblijf in een krankzinnigengesticht (van

Europeanen) 111

(van Inlanders) 116

Verlof en ontslag, uit een krankzinnigengesticht,

van Europeanen 119

van Inlanders 122

Beheer der goederen van verpleegden in een krankzinnigengesticht en hunne onder curateele-stelling 123

Strafbepalingen 126

Slotbepalingen 128

Toepasselijkverklaring van bovenstaand reglement op de onderdanen der Vorsten in de residentiën Soerakarta

en Djokjakarta 132

Vergoeding van kosten van verpleging van onderdanen der zelfbesturen in Djokjakarta in Gouvernements-krank-

zinnigengestichten 133

Regeling van de opneming van onderdanen van Inlandsche Zelfbesturen in de bezittingen buiten Java en Madoera

in de Gouvernements-krankzinnigengestichten 133

Reglement voor de opneming en verpleging van lijders in de krankzinnigengestichten te Buitenzorg en Lawang.. 135

Model Staat van inlichtingen 149

Tarief tot bepaling der maximum-hoeveelheden van voedingsmiddelen en eenige andere artikelen, per hoofd en per dag toegestaan voor de lijders in de krankzinnigengestichten te Buitenzorg en Lawang 151

Formatie en bezoldiging van het personeel bij de krankzinnigengestichten te Buitenzorg en Lawang en het annex-gesticht Soeko bij het krankzinnigengesticht te Lawang.

Buitenzorg 153

Lawang 156

Annex gesticht .Soeko" 159

Speciale bevoegdheid om af te wijken van de vastgestelde formatiên 163

Sluiten