Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

Blz.

Mederekening van de materieele voordeelen toegekend aan het ambtelijk gediplomeerd verplegingspersoneel bij de krankzinnigengestichten voor pensioen, wachtgeld, nonactiviteitstraktement en verlofstraktement 164

Instructiën. 165

Regeling van het bedrag en de invordering der kosten van verpleging in krankzinnigengestichten van het personeel der Marine 165

Circulaires 167

Bevoegdheid van de Geneesheer-directeuren om patiënten te doen afhalen en begeleiden 179

Regelen voor het vervoer van krankzinnigen en van het hun toe te voegen geleide 179

Aantal plaatsen gereserveerd in de krankzinnigengestichten voor personen bedoeld in de artt. 12, 24 en 48 van het Reglement op het krankzinnigenwezen 183

Advies over van krankzinnigheid verdachte militairen uit te brengen door de Geneesheer-directeuren der krankzinnigengestichten 184

Gouvernements leproseriën.

Leprozengesticht te Pelantoengan (Semarang) 185

Voorwaarden betreffende het in beheer geven van het leprozengesticht te Pelantoengan aan de stichting „Het Leger

des Heils" 187

Leprozengesticht Semaroong te Soerabaja 189

Vervoer van lepralijders 190

Overige burgerlijke ziekeninrichtingen buiten Batavia, Semarang en Soerabaja.

Bestemming, bestuur en personeel 192

Circulaire van den Wd. Hisp. B.G.D. van 20 Augustus

1915 No. 7072 196

Formatie en bezoldigingen van het bediendenpersoneel bij de hospitalen voor zieke gevangenen in de residentie

Oostkust van Sumatra 197

Afschaffing van de Staatsbemoeienis met de reglementeering der prostitutie 199

Voorschriften betreffende de Inspectiën over burgerlijke ziekeninrichtingen 200

Vervoer per Staatsspoor en op de lijnen der Ned. Ind. Spoorweg Mij. van behoeftige zieken, die in ziekeninrich-

Sluiten