Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Blz.

Tapanoeli 243

Hoofdstuk IV. Voorschriften omtrent viife geneeskundige behandeling en kostelooze verstrekking van geneesmiddelen.

A. Aan Europeesche rechthebbenden 245

Bepalingen omtrent kostelooze verloskundige Gouvernements

hulp aan Europeanen 248

Voorschriften voor de uitvoering van de proef met het stelsel van vrije artsenkeuze voor de Europeesche rechthebbenden op kostelooze geneeskundige behandeling te Semarang. 251 Invoering van het stelsel van vrije vroedvrouwenkeuze ten behoeve van de Gouvernements verloskundige hulp

te Meester-Cornelis en te Bandoeng 254

te Buitenzorg 257

ter afdeelingshoofdplaats Malang 259

ter hoofdplaats Soerabaja 261

Regeling tot restitutie aan burgerlijke ambtenaren, die in en door de uitoefening van hun dienst zijn verwond, : ...... van de door hen gemaakte kosten, verband houdende

met hunne geneeskundige behandeling en/of verpleging 263 Personen, bij afzonderlijke voorschriften in het genot , . gesteld van vrije geneeskundige behandeling 264

B. Aan Inlandsche burgerlijke landsdienaren of gepensionneerde Inlandsche burgerlijke landsdienaren 265

C. Aan de behoeftige Inlandsche bevolking 269

Verpleging op 's Lands kosten van behoeftige Inlanders in

. hospitalen van particuliere maatschappijen van landbouw

. of nijverheid 272

te Manggar (Billiton) 272

te Tandjongpandan (Billiton) 273

te Balikpapan (Z. en O. Borneo) en te Pangkalan Brandan (O. Sumatra) 273

te Batjah (Ternate en O.) 274

te Langsa (Atjeh en O.) 274

Verkoop van kinine-tabletten tegen lagen prijs aan de

bevolking 274

Verstrekking van geneesmiddelen ten behoeve van zelfbesturend gebied 280

Poliklinische hulp aan de Inlandsche bevolking 286

.Nieuwe regeling van den poliklinischen arbeid onder de

Sluiten