Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI

Blz.

te kunnen doen of de hun aangewezen bestemming niet

te kunnen volgen, dan wel ontslag uit de betrekking of uit 's Lands dienst verzoeken, op te dragen zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek 387

VI. Inlandsche vroedvrouwen.

Opleiding 387

Hulpmiddelen ten gebruike bij de opleiding 389

Voorschriften betreffende het examen voor Inlandsch vroedvrouw en wat daarmede verband houdt 389

Reglement betreffende de bevoegdheden en verplichtingen. 391

Onderstand aan Inlandsche vroedvrouwen , 391

Verplichtingen van Inlandsche vroedvrouwen, die van

Gouvernementswege onderstand genieten 394

Plaatsing en overplaatsing 394

Vervoer van Inlandsche vroedvrouwen en van Inlandsche

leerling-vroedvrouwèn 394

Opgave nopens de praktijk van Inlandsche vroedvrouwen

die onderstand van Gouvernementswege genieten .... 396 Regeling van het binnenlandsch verlof en van den onderstand gedurende dat verlof 398

VII. Verplegingspersoneel.

Regelen voor de opleiding van Inlandsch verplegingspersoneel 398

Voorschriften betreffende het examen voor inlandsch ziekenverpleger (pleegster) 401

Duur van de opleiding 402

Instelling van het ambt van mantri-verpleger bij den

B. G. D 403

Instelling van het examen voor ziekenverpleging 403

Regeling van bovenbedoeld examen voor ziekenverpleging 404 Werkzaamstelling van 20 gediplomeerde Europeesche verplegers (pleegsters) bij den B. G. D 409

Aanstelling van tijdelijke Europeesche verpleegsters bij de

Centrale burgerlijke ziekeninrichtingen 410

Tijdelijke werkzaamstelling van vijf Europeesche hoofdverpleegsters bij den B. G. D 410

VIII. Vaccinateurs en candidaat-vaccinateurs 411

IX. Inlandsche oogheelkundigen (Doekoen mata). Reglement betreffende de bevoegdheid en de verplichtingen

der Inlandsche oogheelkundigen 411

Sluiten