Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV

Blz.

Keuring van contract-koelies 477

Hoofdstuk XII. Over de inrichting en indiening van aanvragen en verantwoordingen.

Aanvragen van geneesmiddelen enz 486

Model der aanvragen van geneesmiddelen enz 493

Indiening van telegrafische aanvragen 494

Aanvragen van vaccinestof 494

Aanvragen van vaccine-pennen 494

Aanvragen van vaccins en sera 495

Prijsnoteering Hollandsche sera 495

Model van verantwoordingen 496

Wijze van indiening van de aanvragen en verantwoordingen. 498 Aanvragen van inventarisartn;elen ten behoeve van de

ziekeninrichtingen 501

Verantwoording van inventarisgoederen 506

Proces-verbaal van overgave en overname van geldelijk

beheer 507

Proces-verbaal van overgave en ovename van inventarisgoederen .... j 508

Onderhandsche verkoop van roerende goederen 509

Meubilair voor de apotheken der Inlandsche geneeskundigen. 509

Hoofdstuk XIII. Diversen.

Veiligheidsreglement en wat daarmede verband hoydt. ... 510

Uitvoeringsvoorschriften 512

Inhoud verschillende verbandkisten (trommels) 513

Schema van de soort en hoeveelheid der verbandkisten (trommels) welke in fabrieken en werkplaatsen aanwezig moeten zijn.., 518

Wijze van uitoefening van het bij het veiligheidsreglement bedoeld toezicht op de naleving der gegeven voorschriften betreffende de middelen voor eerste hulp bij ongevallen, welke in fabrieken en werkplaatsen aanwezig

moeten zijn 518

Toezicht op de middelen tot het verleenen van hulp aan en het vervoer van gekwetsten bij spoor- en tramwegen. Samenstellen en controleeren van verbandtrommels.. .. 521

Cursussen in verbandleer, enz 522

Reglement, houdende bepalingen op het maken van ijs en

Sluiten