Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

6. de hoeveelheid met welke de voorraad- stof is verminderd door omzetting ten gevolge van een bereidingsproces en de hoeveelheid met welke de voorraad stof of het aantal, waarmede de voorraad gereedschappen is verminderd ten gevolge van verkoop;

7. welke omzetting ten aanzien van de stof is bewerkstelligd;

8. de datum van omzetting qf verkoop ;

9. de naam en de woonplaats van den kooper;

10. op wiens last de verstrekking heeft plaats gehad;

11. de restant-voorraad (na afloop van elke maand in te vullen).

(2) Het niet aanhouden of het niet overeenkomstig de betrekkelijke voorschriften bijhouden van het register, bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, wordt gestraft, voor de eerste maal met eene geldboete van twee tot honderd gulden, en bij herhaling binnen twee jaren met eene geldboete van tien tot vijf honderd gulden.

ARTIKEL 8. i) 2)

(1) Ten aanzien' van invoer, bezit, in eigendom of in voorraad hebben, vervoer en verkoop van een van de in het eerste lid van artikel 1 sub a genoemde stoffen, bestemd voor geneeskundig gebruik, anders dan overeenkomstig de voorschriften van deze ordonnantie, gelden dezelfde bepalingen als ten aanzien van onwettig opium.

(2) Ten aanzien van invoer, bezit, in eigendom of in voorraad hebben, vervoer en verko p van een van de in het eerste lid van artikel 1 sub b genoemde stoffen, bestemd voor geneeskundig gebruik, anders dan overeenkomstig de daaromtrent gegeven of nader te geven voorschriften, gelden dezelfde bepalingen als ten aanzien van den verboden invoer van die stoffen.

(3) Ten aanzien van invoer, bezit, in eigendom of in voorraad hebben, vervoer en verkoop van de in het eerste lid van artikel 1, sub c genoemde gereedschappen, bestemd voor geneeskundig gebruik, anders dan overeenkomstig de voorschriften van deze ordonnantie, gelden dezelfde bepalingen als ten aanzien van den verboden invoer van die gereedschappen.

') Staatsblad 1917 No. 11. >) . 1914 No. 563.

Sluiten