Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER VERHULST ')

Aan A. J. der Kinderen

I

Ja, zoo is het. Prof» Loman heeft het goed ingezien. Verhulst is voor het tegenwoordige geslacht niets, niets meer. Ternauwernood hebben wij hem gekend, en niet meer in de dagen van zijn macht.

De vrienden zoeken het zoo eervol mogelijk voor hun dooden vriend uit te leggen, dat Verhulst thans niets meer is dan een naam. „Hij heeft geen school gemaakt/' „Hij was te autodidact."

O wat een vergissing! Is er ooit iets goeds gekomen van niet-autodidacten ? Is de geschiedenis van de menschenziel iets anders, dan een opeenvolging van autodidacten-daden ? „Hij heeft nauwelijks een enkelen leerling gevormd." O ja dit heeft een goede reden!

Maar het is aandoenlijk, die afscheidsgroet van Prof. Loman aan zijn ouden vriend, aan

*) Prof. A. D. Loman, Verhulst. Weekblad de Amsterdammer 25 Febr.; Mr. H. Viotta, In Memoriam. Maandblad der Wagnerv. Febr.; Mr. J. A. Sülem, Joh. Verhulst. De Gids, Febr. 1891.

5

Sluiten