Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de litteratuur en de schilderkunst van nu. De Hollandsche literatuur* die er zoo van tijd tot tijd door ambitieuse jonge musici wordt gecomponeerd, is met een traditioneel-muzikale litteratuur-verachting gekozen* O, neen was het dat nog maar! Maar die heeren verrichten hun werk met een zeer luguberen ernst. Zij zijn wezenlijk niet de menschen er naar om in iets op Rossini te lijken. Hun ernst wordt door toonkunstenaarsvereenigingen vriendelijk aangemoedigd. Maar dit is niet het eenige. Is het mogelijk, iets anti-artistiekers te maken dan het Concertgebouw te Amsterdam? Neen werkelijk, de muziek heeft met de andere Kunsten geen gemeenschap, het schijnt zelfs dat zij daar trotsch op is

Maar Verhulst moet in zijn tijd een groot man zijn geweest. Dit wordt allerwege getuigd en daarom mag over zijn graf niet de tijd gaan, zonder dat hier zijn naam is genoemd en wij ons rekenschap hebben gegeven*

II

Er zijn over hem met schijnbare kalmte zeer tegenstrijdige dingen gezegd. „Hij was de grootste musicus, dien Nederland in deze eeuw heeft voortgebracht". Een ander beoordeelaar vindt alleen den „jongen Leipziger Studiosus" belangrijk. „Hij was een Hollandsch componist".

„Hij was een Hollander, die Duitsche muziek componeerde".

7

Sluiten