Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baringen waren, was Franss Liszt. Liszt is de synthese van Fransche en Duitsche romantiek, van Catholicisme en mondain? teit. In zijn jeugd was hij virtuoos. De verschijning van Wagner's werk maakte hem tot schepper. De overigen waren jonge musici, meest jonger dan Wagner: Raff, Bülow, Bronsart, Cornelius, of intelligente theoristen, zooals Weitzmann en Brendel.

VII

De in Duitschland erkende zegevierende meesters in de jaren 1835—1850 waren eerst Mendelssohn, later ook Schumann.

Zij waren* ieder naar den aard van zijn temperament, de muzikale expressie der toenmalige romantiek*

Over Mendelssohn's werk ligt een schijnsel van sereene schoonheid, als een herinnering aan het heldere zingen van Mozart en de klassicistische aspiraties van zijn eigen gelukkige jeugd* Ook had hij een teer gevoel voor de lacrimae rerum.

In Schumann, den dweependen lezer van Jean Paul, het romantieke sentiment van Hoffmann, Heine en Brentano, het sentiment voor de Germaansche volksverbeeldingent een gemoderniseerde mythologie in sprookjes en liederen. Beiden bezaten een groote innigheid. Beiden ook de liefde tot de dingen, een zeer rijk muzikaal vermogen en een subtiele kunst van expressie, beiden een retrospectief ideaal, Mendelssohn:

13

Sluiten